BooSport
Elrond 22
5663 TH Geldrop
Tel. (06) 20799559
Fax (040) 7874910
info@boosport.nl

Winst door sport voor bedrijven, bedrijventerreinen of winkeliersverenigingen

BooSport ondersteunt bedrijven, bedrijventerreinen en winkeliersverenigingen om invulling te geven aan een sportief bedrijfsbeleid. Door samenwerking op een bedrijventerrein of met een winkeliersvereniging wordt ‘sport’ ook bereikbaar voor kleine ondernemingen. Dit maakt sportief bedrijfsbeleid en sportieve activiteiten voor alle ondernemingen bereikbaar en betaalbaar. BooSport helpt bedrijven, ondernemingsverenigingen en winkeliersverenigingen bij het formuleren van een sportief bedrijfsbeleid en de daaruit voortvloeiende sportieve activiteiten. BooSport ondersteunt dus zowel bij het maken van strategische en beleidsmatige keuzes ten aanzien van sport als bij de uitvoering van concrete sportieve activiteiten of evenementen.

Sportief bedrijfsbeleid
Sportief bedrijfsbeleid voor bedrijven, bedrijventerreinen of winkeliersverenigingen levert een bijdrage aan één of meerdere van onderstaande thema’s:

· betere gezondheid
gezonde en fitte werknemers presteren beter.
· lager ziekteverzuim
door een gezonde leefstijl worden werknemers minder vaak ziek.
· samenwerken en netwerken
sport is een prima middel om de samenwerking en netwerkvorming tussen werknemers, afdelingen en bedrijven te bevorderen.
· marketing/promotie/communicatie
‘Sport’ en sportieve uitstraling kan een promintente rol spelen in promotie van een product, dienst, onderneming, bedrijventerrein of winkeliersvereniging.

Sportieve activiteiten
Het sportieve bedrijfsbeleid leidt tot één of meer van onderstaande sportieve activiteiten:

Activiteiten
· beweegactiviteiten voor werknemers die niet, weinig of moeilijk sporten/bewegen
· sportactiviteiten voor de gevorderde sporter
· teamsporten voor een onderlinge competitie
· sportieve clinics
· sportieve teambuilding activiteiten
· sportevenement op een bedrijventerrein
· sportevenement in samenwerking met winkeliersverenigingen

Sportsponsoring
· de naam van uw bedrijf of uw product middels sport onder de aandacht brengen
· reclamecampagnes met een sportieve uitstraling
· uw naam verbinden aan een sportevenement
· sponsoring van maatschappelijke sportprojecten

Voorlichting
· presentatie/workshop door een (ex)-topsporter
· presentatie/workshop over sportmarketing
· presentatie/workshop over hoe een gezond en sportief personeelsbeleid te voeren voor (personeels)managers
· presentatie/workshop sport en voeding
· gezondheidsvoorlichting over bewegen en voeding voor werknemers
· fitheidstesten met daaraan gekoppeld een persoonlijk advies voor werknemers

Voorwaarden scheppen
· afspraken met sportscholen of sportverenigingen over kennismakingsmogelijkheden en korting
· sportfaciliteiten in de omgeving van bedrijven