BooSport
Elrond 22
5663 TH Geldrop
Tel. (06) 20799559
Fax (040) 7874910
info@boosport.nl
Winst door sport in kwaliteitsmanagement

Het uitgangspunt van BooSport is dat een bedrijf uniek is, met unieke medewerkers, klanten, producten, diensten en markt. Het managen van ‘kwaliteit’ is dan ook maatwerk, ondanks de bestaande internationale, nationale of branchespecifieke kwaliteitsnormen. Middels sport-, spel-, teambuilding- en survivalactiviteiten (zie outdoor) daagt BooSport bedrijven en haar werknemers uit de juiste ingrediënten aan te bieden voor de eigen bedrijfsituatie ten aanzien van kwaliteitsmanagement. Mensen moeten ervaren, voelen en bepalen wat voor hun situatie en bedrijf ‘kwaliteit’ betekent en hoe dat te bereiken. BooSport adviseert en begeleidt hen daarbij door het verzogen van sportieve kwaliteitstrainingen.

Sportieve kwaliteitstrainingen
De sportieve kwaliteitstrainingen van BooSport helpt bedrijven en organisaties bij:

· ontstane kwaliteitsproblemen (veel klachten, ontevreden medewerkers, onvoldoende klanttevredenheid, hoge kosten door fouten, klanten die weglopen)
· duidelijk maken wat de gedachte achter ‘kwaliteitsmanagement’ is
· inzicht verkrijgen in kwaliteitsmanagement
· vaststellen (kwaliteits)visie en (kwaliteits)doelstellingen
· inzicht in wat ‘kwaliteit’ betekent voor de eigen bedrijfs-, afdelings- of persoonlijke situatie
· vaststellen van de kwaliteitsprocessen
· vaststellen en bepalen van verbetertrajecten
· kwaliteitscertificeringstrajecten

Maatwerk
De sportieve kwaliteitstrainingen worden geheel afgestemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Het aantal trainingen/sessies, inhoud en locatie is geheel afhankelijk van de situatie van de opdrachtgever. Zaken die hier invloed op hebben zijn het aantal medewerkers, de locatie van het bedrijf, aard van de problematiek, reeds aanwezige kwaliteitsniveau en ambitie/doelstelling van het desbetreffende bedrijf.

Te behalen resultaten
Door als bedrijf of organisatie op een juiste wijze met kwaliteitsmanagement om te gaan zijn de volgende resultaten te bereiken:

· meer omzet
· tevreden klanten
· meer klanten
· meer tevreden en betrokken medewerkers
· minder faalkosten
· minder klachten
· efficiënter werken
· effectiever werken
· betere communicatie
· betere samenwerking